Informacija za prijavljene timove i učesnike EUI

ROKOVI ZA SLANJE PRIJAVA

1. rok: 15.01.2021.

2. rok: 15.02.2021.

3. rok: 15.03.2021.

Brojčane Prijave (prijave za sudije) – 15.04.2021.

Individualne Prijave – 15.06.2021.

Plan Putovanja – 15.06.2021.

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

Učesnici EUI su univerziteti i slične institucije sa statusom visokoškolske ustanove koju priznaje odgovarajući nacionalni organ njihove zemlje.

Učesnici će biti nominovani preko svojih NUSS (EUSA članica), koje mogu podneti Opštu Prijavu putem linka http://eug2021-registrations.eusa.eu/ i tako definisati Kontakt Osobu zaduženu za ostatak registracione procedure, uključujući i podnošenje Brojčane Prijave, Individualne Prijave i Plana Putovanja.

Univerzitetski timovi, čije je učešće u EUI2020 već odobreno od strane EUSA, biće potvrđeni kao učesnici u EUI2021 i mogu nastaviti sa daljom procedurom popunjavanja Brojčane Prijave.

NAKNADE

Depozit: Predračun će biti automatski generisan nakon podnošenja Opšte Prijave. Depozit će biti oduzet od Kotizacije timova učesnika i biti vraćen onim NUSS-ama/timovima koji ne budu izabrani.

U svakom drugom slučaju, depozit se ne vraća (odobreni timovi koji otkažu učešće samim tim gube pravo na povraćaj depozita).

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE: 70 EUR / učesnik / noć

EUSA KOTIZACIJA: 30 EUR / učesnik

Naknada pokriva troškove smeštaja sa punim pansionom – doručak, ručak, večera (počevši ručkom prilikom dolaska i završavajući doručkom prilikom odlaska), transport od početnog odredišta, lokalnog transporta, trening, takmičenja, ceremonije i organizacije događaja.

ROK ZA UPLATE

DEPOZIT (EUSA-i): EUSA će primiti uplatu depozita, zajedno sa dostavljanjem Opšte Prijave (1., 2., i 3. rok). Samo prijave sa uplaćenim depozitom u definisanim rokovima će biti razmatrane.

KOTIZACIJA (OC-u): ukoliko se uplaćuje u jednoj rati, naknada mora biti uplaćena do 15.06.2021. Ukoliko se uplaćuje u dve rate; 50% uplate (bez depozita u opštim prijavama) do 15.04.2021. a ostatak do 15.06.2021.

EUSA KOTIZACIJA (EUSA-i): EUSA će primiti uplatu EUSA kotizacije od takmičara, zvaničnika, NUSS predstavnika i drugih učesnika zajedno sa podnošenjem Brojčane Prijave (sudije su izuzete od plaćanja).

Više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

Registrations Guides

EUSA Rules and Regulations

EUG2021 registration platform