Informacija za prijavljene timove i učesnike EUI

Novi EUI datumi: 14.07.2021. – 27.07.2021.

Univerzitetski timovi, odobreni od strane EUSA za učešće u Igrama 2020. a koji su odlučili da učestvuju 2021. godine, kontaktirani su čime je njihovo učešće potvrđeno.

Univerzitetski timovi koji žele da se prijave za preostala mesta na EUI 2021, mogu to učiniti od 1. Novembra, 2020.

Povezani dokumenti:

– EUSA events Rules & Regulations

– Registrations Guide