UPOZNAJTE LAKIJA

Kao uzor za ovu maskotu odabrali smo jelena lopatara. Ime maskote je izvučeno iz reči Lane, a samo ime je i čest nadimak od srpskog imena Lazar. Ima i internacioanalni prizvuk jer se izgovara isto kao i engleska reč za “srećan” što je u sportu često neophodno. U pitanju je pitoma životinja koja se nalazi na listi ugroženih vrsta na teritoriji Srbije gde ih je ostalo oko 2000 jedinki. Taj podatak ima višestruku simboliku, a i odlična je prilika za dodatno edukovanje i širenje svesti o potrebi zaštite ove predivne vrste. Sa druge strane jelen lopatar po svojim karakteristikama ima sve odlike kompletnog sportiste. Brz je, agilan, spretan, ima takmičarski duh koji kao i svi jeleni pokazuje nadmećući se u borbama rogovima gde pokazuje svoju snagu i veštinu. Rogovi pored napadačkog imaju i odbrambenu namenu u slučajevima zaštite svojih mladunaca kojima su jeleni jako privrženi.

SPORTOVI NA EUG2021

GRAD DOMAĆIN - BEOGRAD

Beograd je glavni i najveći grad Srbije. Nalazi se na ušću reke Save u Dunav i na raskrsnicu puteva Panonske nizije i Balkanskog poluostrva. Gotovo 1,7 miliona ljudi živi u administrativnim granicama grada Beograda, četvrtina ukupnog stanovništva Srbije.

O Beogradu

Istražite grad

Univerzitet u Beogradu

O univerzitetu

Borilišta

NAŠ SPORT. NAŠE IGRE.

“Pobednici nikada ne odustaju, a oni koji odustanu nikada ne pobede.”